Som dei fleste veit, blir det jobba i kulissene med både ferje- og hurtigbåtsak. Ei ressursgruppe knytta til Bygdeutvalet er særskild aktive, desse er Kjell Larsen, Ivar Andersen, Arve Nesheim-Hauge og Odd Harald Kvam. I tillegg jobbar kommunen, grendelaget på Ropeidhalvøya, Foldøy Fastbuarlag og Suldal Kommune på spreng for å forbedre rutetilbodet. Nedanfor kan du lese både referatet frå Rådsmøtet til Bygdeutvalet i november, samt brev som er skrive til Samferdselsutvalet og Samferdselsjefen:

Rådsmøte Nedstrand Bygdeutval 2211-18 (1)

Til samferdselsutvalget

Til Samferdslesjef Gottfried Heinzerling 12.11.2018