Nytt DRIFTIG-møte!

Nytt DRIFTIG-møte!

Driv du eiga verksemd eller tenkjer du å starte firma? Jobbar du frå heimekontor på Nedstrand? Hausten er komen og det er tid for å samlast igjen. Velkommen til eit uformelt treff over ein kopp kaffi, for å bli kjent med kvarandre, knytte kontakt, utveksle og skape...
Nytt DRIFTIG-møte!

DRIFTIG – nytt møte!

Driv du eiga verksemd eller tenkjer du å starte firma? Jobbar du frå heimekontor på Nedstrand? Velkommen til eit uformelt treff over ein kopp kaffi, for å bli kjent med kvarandre, knytte kontakt, utveksle og skape eit næringsnettverk i bygda! TID og STAD : mandag...

Innspel til høyring i ferjesaka

Nedstrand Bygdeutval har i fellesskap med Foldøy Fastbuarlag, Ropeidhalvøya Grendeutval og Jelsa Grendalag utarbeida eit felles forslag til ruteplan for ferje 3. Her kan du lese brevet som er sendt Tysvær Kommune som innspel til høyringsuttalen. Ferjesak brev 2019...

Rådsmøte i Nedstrand Bygdeutval 22. november

Torsdag 22. november blir det halde rådsmøte i Nedstrand Bygdeutval på Bygdahuset klokka 19. – Vi ønsker velkommen til det årlige rådsmøtet for organisasjonsmedlemmene i Nedstrand Bygdeutval. Hensikten med møtet er å sikre et godt samarbeid med våre medlemmer, i...