Aktuelt

Artiklar om aktuelle saker
Nytt DRIFTIG-møte!

Nytt DRIFTIG-møte!

Driv du eiga verksemd eller tenkjer du å starte firma? Jobbar du frå heimekontor på Nedstrand? Hausten er komen og det er tid for å samlast igjen. Velkommen til eit uformelt treff over ein kopp kaffi, for å bli kjent med kvarandre, knytte kontakt, utveksle og skape...

DRIFTIG – nytt møte!

DRIFTIG – nytt møte!

Driv du eiga verksemd eller tenkjer du å starte firma? Jobbar du frå heimekontor på Nedstrand? Velkommen til eit uformelt treff over ein kopp kaffi, for å bli kjent med kvarandre, knytte kontakt, utveksle og skape eit næringsnettverk i bygda! TID og STAD : mandag...

DRIFTIG – jobb og utvikling på Nedstrand!

DRIFTIG – jobb og utvikling på Nedstrand!

Driv du eiga verksemd eller tenkjer du å starte firma? Jobbar du frå heimekontor på Nedstrand? Velkommen til eit uformelt treff over ein kopp kaffi, for å bli kjent med kvarandre, knytte kontakt, utveksle og skape eit næringsnettverk i bygda! TID og STAD : Torsdag...

Innspel til høyring i ferjesaka

Nedstrand Bygdeutval har i fellesskap med Foldøy Fastbuarlag, Ropeidhalvøya Grendeutval og Jelsa Grendalag utarbeida eit felles forslag til ruteplan for ferje 3. Her kan du lese brevet som er sendt Tysvær Kommune som innspel til høyringsuttalen. Ferjesak brev 2019...

Brev til Samferdselsutvalget og Samferdselsjefen

Som dei fleste veit, blir det jobba i kulissene med både ferje- og hurtigbåtsak. Ei ressursgruppe knytta til Bygdeutvalet er særskild aktive, desse er Kjell Larsen, Ivar Andersen, Arve Nesheim-Hauge og Odd Harald Kvam. I tillegg jobbar kommunen, grendelaget på...