Tveitskogen

Eit rikt naturliv
I Tveitskogen er det fleire fine turvegar. Langs kyststien ligg eit verna område der urskogen har fått stå urørt.

Den rommar i dag eit rikt naturliv. I den kultiverte delen av skogen finn ein feire eksotiske treslag som har vore planta som ein del av forskinga til jordbruksskulen.