Sist avholdte Arrangementer

Basar

Soknatun

Andakt, loddsalg, trekning, mat m.m.

Barneforening

Soknatun

Andakt, mat og aktivitet

Barneforening

Soknatun

Andakt, mat og aktivitet