Rådsmøte i Nedstrand Bygdeutval 22. november

Torsdag 22. november blir det halde rådsmøte i Nedstrand Bygdeutval på Bygdahuset klokka 19. – Vi ønsker velkommen til det årlige rådsmøtet for organisasjonsmedlemmene i Nedstrand Bygdeutval. Hensikten med møtet er å sikre et godt samarbeid med våre medlemmer, i...
Ny nedstrand.info

Ny nedstrand.info

Ny nedstrand.info Me har jobba med å gjere nedstrand.info betre. Det har blitt gjort arbeid med å utbetre nedstrand.info. Målet har vore å gjere sida enklare å bruke, og å samle den informasjonen som låg på den førre sida og gjere den meir oversiktleg. Kalenderen er...
Barnehage og skule

Barnehage og skule

Barnehage og skule Nedstrand har både barnehage, barne- og ungdomsskule og vidaregåande skule. Nedstrand barnehage Barnehagen er fordelt i avdelingane Nypedalen, Bjørkeli og Hedla. Uteområdet er stort og variert med både leikeapparater og naturlege haugar, klatretrær...
Lokallag og bedrifter

Lokallag og bedrifter

Lokallag og bedrifter Nedstrand har eit rikt organisasjonsliv og mange verksemder. Her finn du ei oversikt over lag, foreiningar og bedrifter.               Amrock Eivind Frøvik         amrock@veidekke.no Andelslandbruk Nedstrand SA Anne Grete Bjørknes        ...