Torsdag 22. november blir det halde rådsmøte i Nedstrand Bygdeutval på Bygdahuset klokka 19.

– Vi ønsker velkommen til det årlige rådsmøtet for organisasjonsmedlemmene i Nedstrand Bygdeutval. Hensikten med møtet er å sikre et godt samarbeid med våre medlemmer, i tillegg til årsmøtet på våren som er åpent for alle med tilknytning til Nedstrand.
Denne gangen er vi så heldige å få besøk av rådmannen vår, Sigurd Eikje, som vil fortelle om aktiviteter og planer i kommunen og ta imot spørsmål. Den nye stiftelsen Nedstrandsvekst vil informere om status og planer. Videre vil vi informere om styret i bygdeutvalgets arbeid og ta imot innspill fra salen, opplyser bygdeutvalet.

Dei oppmodar også til å seie i frå om ein ønskjer å melde inn saker til møtet.

Dei viktigaste sakane bygdeutvalet arbeider med nå er:

  • Miljøgate og områdereguleringsplan på Stranda
  • Ferje- og hurtigbåttilbudet vårt
  • Nedstrandinfo
  • Prosjekt bygdeutvikling i startgropa