Rådsmøte i Nedstrand Bygdeutval 22. november

Torsdag 22. november blir det halde rådsmøte i Nedstrand Bygdeutval på Bygdahuset klokka 19. – Vi ønsker velkommen til det årlige rådsmøtet for organisasjonsmedlemmene i Nedstrand Bygdeutval. Hensikten med møtet er å sikre et godt samarbeid med våre medlemmer, i...