Rådsmøte i Nedstrand bygdeutval 16. november

Publisert av ingvild

Lag- og organisasjonar og verksemder på Nedstrand kan nå bli medlem av Nedstrand bygdeutval. Det er sendt ut infoskriv til  leiarar i lag- og foreiningar, organisasjonar og verksemder, med informasjon om fordelar ved å vere medlem i Nedstrand bygdeutval. Torsdag 16. november blir det rådsmøte der bygdeutvalet ønskjer representantar (gjerne fleire  frå kvar organisasjon)  frå lag og organisasjoner på Nedstrand velkommen til Bygdahuset klokka 20.00.

NB: Det blei først lagt inn ein annan dato i kalenderen på nedstrand.info, merk at det er 16.11. som er rett dato.

Her kan ein lese meir om medlemsskap i Nedstrand bygdeutval. 

Nedanfor finn ein saksliste til rådsmøtet: 

Hensikten med møtet er å sikre en god involvering og forankring av bygdeutvalgets arbeid. Det er svært viktig at vi er samkjørte og har felles synspunkter på prioriteringer og saker vi arbeider med. Tenk gjennom temaer/saker dere vil ta opp og gi gjerne innspill til Olav Ubøe innen to dager før møtet.

Vi har satt opp følgende saksliste:

  1. Bakgrunn for og hensikt med rådsmøtet og ny arbeidsform
  2. Status på de viktigste sakene vi arbeider med
  3. Gjennomgang av prioriteringsliste fra årsmøtet
  4. Innspill fra salen
  5. Nedstrandinfo; praktisk bruk og ideer
  6. Tysværdagen 2018; felles samarbeidsprosjekt
  7. Eventuelt


På vegne av styret i bygdeutvalget

Ingeborg Baustad                                    Olav Ubøe

Leder                                                       kasserer

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *