Miljøgate og områdereguleringsplan Stranda

Publisert av ingvild

Bygdeutvalet forsøker etter beste evne å følge med på det pågående arbeidet med miljøgate og områdereguleringsplanen.

Vi holdes informert gjennom deltagelse i referansegrupper, åpne møter/folkemøte og direkte dialog med kommunen og vegvesenet.

Miljøgaten (Vegvesenet)
Vi har levert inn merknad på Vegvesenets høringsforslag. Forslaget innebærer store og omfattende inngrep i privat eiendom og vi har tydelig utrykt bekymring for det i vår merknad.
Vi ber bl.a. om at det legges frem et nytt forslag med fortau kun på nordsiden av kjørevegen.
I vår merknad legger vi og vekt på at det er positivt at arbeidet med miljøgaten er i gang.  
 
Områdereguleringsplan (Kommunen)
Status på planarbeidet ble lagt frem i juni og det ble gjennomført et åpent møte med kommunen som arrangør. Etter presentasjonen ble det gitt anledning til å komme med innspill gjennom gruppearbeid.
Det er ikke lagt frem nye planer fra kommunen siden juni men vi er kjent med at kommunen har hatt egne møter med berørte grunneiere som omfattes av planområdet.
Bygdeutvalet registrerer at det er stor bekymring fra de berørte på Stranda og forslagene/ideene (som ikke har vært offentlige) har gradvis forsterket bekymringene nå som miljøgateprosjektet er til behandling.  Det er blant annet bekymring knyttet til rekkefølgen og at mye kan bli låst når reguleringsplanen for miljøgaten blir vedtatt. Bygdeutvalet deler bekymringen og har kontaktet kommunen for å få en oppdatert status i arbeidet og planene og fremover.
Saksbehandler Thorsein Holtskog opplyser følgende:
·       Det er planlagt et møte i referansegruppen for områdeplanen nå i høst. Det er utsatt av flere grunner men vil bli gjennomført så snart som mulig. (Plansjef skal slutte og ny prosjektleder skal på plass)
·       Planområdet for miljøgaten kan endres i kommunens områdereguleringsplan så bekymringen for rekkefølgen tenger ikke være så stor
·       Det er ikke hensiktsmessig med nytt åpent møte før nytt forslag er lagt frem
 
Under finner du Bygdeutvalets- og Kommunens merknad til høringsforslaget fra Vegvesenet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *