Folkemøte om Stranda

Publisert av ingvild

«Føremålet med planarbeidet er å bidra til arealavklaringar og peike på løysingar for enkelttiltak og fellesområder. Planarbeidet vil ta opp i seg stedsutviklingsgrep og arealbruk slik det er vist i kommuneplan 2015 og ieksisterande reguleringsplanar», skriv Tysvær kommune.

Spørsmål om folkemøte eller områdereguleringsplanen ein rette til plansjef i Tysvær kommune, Linda Christine Olsen, linda-christine.olsen@tysver.kommune.no eller til arealplanleggar Thorstein Holtskog, thorstein.holtskog@tysver.kommune.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *