Innspel til høyring i ferjesaka

Nedstrand Bygdeutval har i fellesskap med Foldøy Fastbuarlag, Ropeidhalvøya Grendeutval og Jelsa Grendalag utarbeida eit felles forslag til ruteplan for ferje 3. Her kan du lese brevet som er sendt Tysvær Kommune som innspel til høyringsuttalen. Ferjesak brev 2019...

Rådsmøte i Nedstrand Bygdeutval 22. november

Torsdag 22. november blir det halde rådsmøte i Nedstrand Bygdeutval på Bygdahuset klokka 19. – Vi ønsker velkommen til det årlige rådsmøtet for organisasjonsmedlemmene i Nedstrand Bygdeutval. Hensikten med møtet er å sikre et godt samarbeid med våre medlemmer, i...
Ny nedstrand.info

Ny nedstrand.info

Ny nedstrand.info Me har jobba med å gjere nedstrand.info betre. Det har blitt gjort arbeid med å utbetre nedstrand.info. Målet har vore å gjere sida enklare å bruke, og å samle den informasjonen som låg på den førre sida og gjere den meir oversiktleg. Kalenderen er...