Rådsmøte i Nedstrand Bygdeutval 22. november

Torsdag 22. november blir det halde rådsmøte i Nedstrand Bygdeutval på Bygdahuset klokka 19. – Vi ønsker velkommen til det årlige rådsmøtet for organisasjonsmedlemmene i Nedstrand Bygdeutval. Hensikten med møtet er å sikre et godt samarbeid med våre medlemmer, i...
Ny nedstrand.info

Ny nedstrand.info

Ny nedstrand.info Me har jobba med å gjere nedstrand.info betre. Det har blitt gjort arbeid med å utbetre nedstrand.info. Målet har vore å gjere sida enklare å bruke, og å samle den informasjonen som låg på den førre sida og gjere den meir oversiktleg. Kalenderen er...