Nå kan ein bli medlem av bygdeutvalet

Publisert av ingvild

Nå kan lag- og organisasjonar og verksemder på Nedstrand blir medlem av Nedstrand bygdeutval.

Nedstrand Bygdeutval skal arbeide for bygda vår gjennom engasjement i viktige saker som gjeld bygda. Difor er det viktig å ha eit bygdeutval som har god forankring i bygda. Bygdeutvalet tok for ei tid sidan initiativ til å vurdere korleis denne forankringa kan styrkast, og det har ført til at nye vedtekter vart vedtatt på årsmøtet 2017.

Dei nye vedtektene legg opp til at organisasjonar og verksemder (frivillige, private og offentlege) i bygda kan bli medlemmar og ha direkte påverknad på arbeidet. Dette blir gjort ved at organisasjonane kan teikne medlemsskap i bygdeutvalet. Det skal vere ein symbolsk medlemsavgift fastsett av årsmøtet. Den er frå starten sett til 300 kroner. Den skal først og fremst gå til drift og forbetring av nedstrand.info sidene og felles kalender for arrangement i bygda.

Det er nå sendt ut e-post til leiarar i lag- og foreiningar, organisasjonar og verksemder, med informasjon om fordelar ved å vere medlem i Nedstrand bygdeutval.

Dersom me har gløymt å sende e-post til alle, og du saknar ein e-post, kan ein kontakte bygdeutvalet. Det kan ein også gjere om det er noko ein lurer på. Kontaktinformasjon finn ein i vedlagt dokument.

Her finn ein både inforskriv om medlemsskap og vedtektene frå årsmøtet:

No kan organisasjonane i Nedstrand bli melemmar av Nedstrand Bygdeutval VedtekterNBUV2017

 

One thought on “Nå kan ein bli medlem av bygdeutvalet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *